نسخه آزمایشی
۵۴۴ بازدید

دکتر محمدحسین امید در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره کیفیت مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: یکی از بستگان نزدیک من در دانشگاه علم و فرهنگ درس خوانده است و با اساتید و مسئولان این دانشگاه آشنایی دارم، کیفیت واحدهای علم و فرهنگ مطلوب است. دانشگاه علم و فرهنگ تا جایی که شناخت دارم، نسبت به بسیاری از دانشگاه‌های نظری بهتر است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی در پایان درباره کیفیت مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیز یادآور شد: غالبا در استان‌ها مراکز علمی کاربردی جهاد از کیفیت بالاتری برخورداراند اما به عنوان یک فرد جهادی این که بگویم کیفیت کاملا مطلوب باشد، این طور نیست، اما کیفیت این مراکز به صورت نسبی بهتر از سایر مراکز علمی کاربردی است. علت اینکه اختیار بیشتری به مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی می‌دهیم نیز این است که هم به جهاد و هم به مجموعه استان‌ها اعتماد داریم، اما حقیقتا این مراکز برای رسیدن به سطح مطلوبی که شایسته نام پر افتخار جهاد دانشگاهی باشد باید تلاش بیشتری کنند

بالا