نسخه آزمایشی
۲۲۶ بازدید

رییس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در بازدید روز یکشنبه ۱۵ مرداد از فعالیت های جهاددانشگاهی، اظهار کرد:

مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی از سطح کشوری بالاتر است و عملکرد خوبی دارد

دکتر امیدبه گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان زنجان، محمدحسین امید در بازدید روز یکشنبه ۱۵مرداد از فعالیت های جهاددانشگاهی، اظهار کرد: مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی به‌طور میانگین از سطح کشوری بالاتر است و عملکرد خوبی دارد، هرچند انتظار داریم مراکز جهاددانشگاهی باید دنبال محیط کار باشند و دانشجو در محیط کار درس بخواند.

وی تصریح‌ کرد: یکی از مواردی که به دنبال اجرایی کردن آن در مراکز علمی‌کاربردی هستیم واگذاری آموزش‌ها به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف است و در رابطه با مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی نیز پیشنهاداتی مطرح شده است.

این مسوول با اشاره به این که اعلام کرده‌ایم جهاددانشگاهی خودش برای استان‌های مختلف ماموریت‌های مختلفی تعیین کند، گفت: باید بپذیریم که نمی‌شود مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی را از موضوع ماموریت‌گرایی جدا کرد.

وی ادامه داد: مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی می‌توانند بر اساس نیاز منطقه در یکی از گروه‌ها آموزش‌های‌شان را توسعه دهد و در یک گروه نزدیک هم ۲۰ درصد دانشجو بپذیرند.

رییس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با بیان این که مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان می‌تواند پیشنهاد خود در رابطه با ماموریت خود را اعلام کند و دست زنجان را برای تعیین گروه باز می‌گذاریم.

بالا