نسخه آزمایشی
۵۹۶ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد، مدرس این مرکز به عنوان نماینده مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی در شورای تعامل انتخاب شد.

محسن صابرری نجفی با رای اکثریت آرا به عنوان نماینده مدرسان در شورای تعامل استان شد، این شورا در راستای کیفیت بخشی و ارتباط بهتر با مدرسان دانشگاه تشکیل شده است.

 

بالا