نسخه آزمایشی
۶۴۰۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی از واجدان شرایط تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی زیر نظر این دانشگاه دعوت به ثبت نام و همکاری می نماید.

متقاضیان محترم می­توانند مدارک خود را جهت ثبت نام از طریق سامانه جامع جذب و مدرسان دانشگاه به آدرس jam.uast.ac.ir ارائه نمایند. افراد واجد شرایط مندرج در متن فراخوان از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۸ به مدت دو هفته تمامی مدارک و مستندات را مطابق با راهنمای سامانه بارگذاری نمایند و نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و اخذ کد رهگیری از سامانه فوق الذکر اقدام نمایند.

 

ورود به سامانه جامع مدرسان

 

مشاهده متن فراخوان

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده الکترونیکی

 

بالا