نسخه آزمایشی
۲۷۶ بازدید

به گزارش روابط عمومی ششمین جلسه شورای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در محل موسسه با حضور معاون آموزشی ، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی ، روسای واحد های جهاد دانشگاهی استان مرکزی و کرمان به همراه رئیس و معاونین موسسه در بعد از ظهر ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ برگزار گردید . در این جلسه رئیس موسسه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ موسسه به همراه تراز مالی ۱۳۹۶ و بودجه سال مالی ۱۳۹۷ را ارائه کرد که پس از بحث و بررسی مورد تائید قرار گرفتند همچنین آقای دکتر شیبانی مشاوره مالی موسسه گزارش حسابرسی سال مالی ۹۶ ۱۳که توسط شرکت حسابرسی ارژنگ خبره ارائه شده بود قرائت کردند . در پایان رئیس موسسه گزارشی از میزان جذب و پذیرش دانشجو و ارزیابی و رتبه بندی مراکز علمی کاربردی موسسه در سال ۱۳۹۶ و درخواست دوره های پذیرش مهر سال ۱۳۹۷ مراکز موسسه را ارائه و مورد تائید قرار گرفت .

بالا