نسخه آزمایشی
۴۷۷ بازدید

بیژن خشنودریاست موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی طی حکمی بیژن خوشنود را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر عباس به منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، دکتر محمد علی گودرزی طی حکمی بیژن خوشنود را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر عباس به مدت ۶ ماه منصوب کرد.

 

بالا