نسخه آزمایشی
۲۷۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی دکتر علی بردیده را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز به مدت ۶ ماه منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است .
با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان و نظر به تخصص و تعهد جنابعالی، به استناد موافقت کارگروه انتصاب واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان به شماره نامه ۹۵۳/ ۱۴۰۰/ خ و مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ به موجب این ابلاغ از تاریخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت و موثر به مدت ۶ ماه به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اهواز منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید .

بالا