نسخه آزمایشی
۶۳ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی خانم مهسا پرنیان را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز به مدت ۶ ماه منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است .
با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان خراسان شمالی و نظر به تخصص و تعهد جنابعالی، به استناد موافقت کارگروه انتصاب واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان شمالی به شماره نامه۷۸۸/ ۱۴۰۰/ خ ش مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۰ به موجب این ابلاغ به صورت تمام وقت و موثر به مدت ۶ ماه به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بجنورد منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید .

 

 

بالا