نسخه آزمایشی
۳۲۱ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی خانم انسیه عنایتی را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین به مدت ۶ ماه منصوب کرد.

بالا