نسخه آزمایشی
۳۶۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی دکتر مجردی را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی همدان به مدت ۶ ماه منصوب کرد.

بالا