نسخه آزمایشی
۲۷۷ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی سید مرتضی سادات حسینی را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج به مدت ۶ ماه منصوب کرد.

 

بالا