نسخه آزمایشی
۳۴۷ بازدید

دکتر گودرزی ریاست موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی طی حکمی عبداله میرزا بیگی را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی همدان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی عبداله میرزا بیگی را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی همدان به مدت ۶ ماه منصوب کرد.

بالا