نسخه آزمایشی
۱۲۷۹ بازدید

دکتر گودرزی ریاست موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی طی حکمی خانم سیده زینب تقوی را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بابل منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی خانم سیده زینب تقوی را به عنوان سرپرست  مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بابل  به مدت ۶ ماه منصوب کرد.

در متن ای حکم آمده :

با سلام و احترام ؛

با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان مازندران  و نظر به تخصص و تعهد جنابعالی، به استناد موافقت کارگروه انتصاب واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران به شماره نامه ۲۰۵۱/ ۱۴۰۰/ م ا مورخ ۰۵/ ۰۵/ ۱۴۰۰ به موجب این ابلاغ از تاریخ   ۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۰  به صورت تمام وقت و موثر به مدت ۶ ماه به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بابل منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید .

بالا