نسخه آزمایشی
۷۸ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی خانم نسیبه مظفری را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان به مدت ۶ ماه منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است .
با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان کرمان و نظر به تخصص و تعهد جنابعالی، به استناد موافقت کارگروه انتصاب واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان به شماره نامه ۹۵۸/ ۱۴۰۰/ ک مورخ ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ به موجب این ابلاغ به صورت تمام وقت و موثر به مدت ۶ ماه به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید .

 

 

 

بالا