نسخه آزمایشی
۲۷۶ بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعلام آغاز فاز اجرایی ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ خبر داد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در این باره گفت: در راستای پایش و ارزیابی مستمر و ترسیم دوره ای وضعیت و عملکرد مراکز آموزش­ علمی کاربردی، فاز اجرایی سطح بندی مراکز در سطح ملی در اردیبهشت و خردادماه سال ۹۹ توسط معاونت نظارت و سنجش این دانشگاه و با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت های متاثر از شیوع ویروس کرونا مجددا عملیاتی می‌شود.

وی افزود: طرح فوق متکی بر رهیافت مشارکتی و مشتمل بر خوداظهاری مراکز آموزش علمی کاربردی و راستی آزمایی نتایج بوده و جامعیت در شاخص های ارزیابی و بهره مندی حداکثری از فناوری اطلاعات، از مشخصه های اصلی آن است.

دکتر محسن محمدزاده بیان کرد: مطابق برنامه زمانبندی شده، درج داده ها توسط مراکز مشمول در فرم های ثبتی مندرج در سامانه ارزیابی و سطح ‌بندی به آدرس crs.uast.ac.ir از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ با مشارکت واحدهای استانی و ستاد مرکزی آغاز خواهد شد.

بالا