نسخه آزمایشی
۵۵۰ بازدید

تیم مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به مرحله فینال مسابقات علمی دادگاه مجازی راه یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، دانشجویان تیم رشته حقوق مرکز با درخشش تمام توانستند در مرحله نهایی این مسابقات حضور یابند.
اعضای تیم مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد امین صادقی، سید علی حافظی و سمیه فیروز بخت هستند.

 

بالا