نسخه آزمایشی
۳۰۸ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی دکتر اصغر کهندل را به عنوان رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۱  به مدت ۴ سال منصوب کرد.

بالا