نسخه آزمایشی
۳۶۵ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ آقایان مهندس لاهوتی نماینده مردم شهرستان لنگرود، دکتر شریفی زاده معاون محترم هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، دکتر جمال زاد فلاح رئیس محترم سازمان جهاد دانشگاهی گیلان، مهندس اروندی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود در محل موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی با آقای دکتر گودرزی سرپرست این موسسه دیدار و گفتگو نمودند.

دراین جلسه ، فعالیتهای مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود بمنظور رفع موانع موجودبرای توسعه آموزش های مهارتی در این شهرستان بررسی و موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بالا