نسخه آزمایشی
۳۷۹ بازدید

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نمودار وضعیت فراوانی ساعات و روزهای امتحانی بر اساس نفر آزمون، آزمون های مجازی پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی، از سوی دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به روسا و سرپرستان واحدهای استانی این دانشگاه ابلاغ شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در اجرای صحیح و مطلوب، اتخاذ و تمهیدات لازم از سوی روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظارت بر برگزاری کیفی امتحانات تاکید کرد.

بالا