نسخه آزمایشی
۳۶۲ بازدید

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دستورالعمل برگزاری آزمون های متمرکز برخی از دروس مهارت مشترک و عمومی پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به صورت غیرحضوری( برخط) دانشگاه جامع علمی کاربردی، از سوی دکتر محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی به روسا و سرپرستان واحدهای استانی این دانشگاه ابلاغ شد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دستورالعمل در خصوص اقدامات واحدهای استانی، مراکز آموزشی و دانشجویان در زمان برگزاری آزمون ها، ویژگی ها، مانور اجباری و مراحل اجرایی آزمون ها از جمله موارد قید شده در این دستورالعمل می باشد.

بالا