نسخه آزمایشی
۱۳۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاددانشگاهی، محمد رضا لوری زاده معاون پژوهشی این موسسه بیان کردند؛

در پی شیوع بیماری کرونا و متعاقب آن تغییرات نسبتاً اساسی در شیوه های سنتی آموزش، متولیان آموزش به ویژه مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی را بر آن داشت تا به موازات ماموریت ویژه به واحدهای استانی، واحدهای نظارت و ارزیابی، موسسات و مراکز علمی کاربردی به منظور رصد فعالیت های واحدهای زیرمجموعه خود “طرح بررسی نگرش باورها و ارزیابی کیفیت آموزش های مهارتی- مجازی از منظر مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی” را با هدف پایش و رعایت استانداردهای آموزشی، در راستای سیاست های دانشگاه جامع و متناسب با ماموریت و رویکرد مهارت محوری این دانشگاه در دستور کار قرار دهد؛

این عضو هیات علمی ادامه میدهد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی- توصیفی تحلیلی است، جامعه آماری شامل کلیه مدرسین مراکز علمی کاربردی است که به صورت مجازی تدریس و آزمون ها را به صورت بر خط انجام داده ا ند؛ نمونه مورد بررسی نیز شامل تمام مدرسینی است که طبق لیست دانشگاه پرسشنامه برای آنها به صورت الکترونیک ارسال شد و آنها نیز به سوالات طرح پاسخ دادند؛ پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرانباخ و روایی آن با استفاده از روایی محتوا (content validity ) صورت پذیرفت؛ محتوای پرسشنامه متشکل از ۴۵ سوال شامل :

 • ابعاد رویکرد های درسی در قالب : محتوا ، اهداف ، فرایند های ارزیابی ، فعالیت های یادگیری ، راهبرد های تدریس و نقش آنها در آموزش مجازی ،
 • بخش دوم شامل : کیفیت سامانه های آموزشی مجازی ، مرورگرها، سرویس دهنده ها ، کیفیت اینترنت ، سامانه آزمون برخط ، میزان موفقیت موسسات و مراکز در راهبری و پشتیبانی کلاس ها تدوین شد ؛

در این طرح ابتدا اطلاعات و شماره همراه مدرسین واجد شرایط، یعنی مدرسینی که در نیمسال های ۲-۹۸ و۱-۹۹ در مراکز آموزشی علمی کاربردی تدریس داشته اند از دانشگاه جامع اخذ گردید . سپس این پرسشنا مه با یک مقدمه و بیان اهداف طرح از طریق سامانه برخط برای مدرسین ارسال و در یک بازه ی زمانی یک ماهه ، ۳۸۲ نفر از مدرسین ضمن تکمیل پرسشنامه و بیا ن نقطه نظرات خود به صورت پاسخ باز در این طرح شرکت کردند. برخی نتایج توصیفی نشان می دهد :

 • ۳۸درصد از شرکت کنندگان در طرح مونث و ۶۲ درصد مذکر می باشند،
 • بیش از ۸۹ درصد از مدرسین بالای۵ سال سابقه تدریس داشته اند؛
 • ۷۳در صد فوق لیسانس ،دکترا و دانشجوی دکترا هستند؛
 • ۹۹در صد بالای ۳۰ سال سن دارند؛
 • ۱۳ در صد خبره و عضو هیات علمی سایر دانشگاه ها هستند.

بخش مختصری از یافته های طرح نیز حاکی از آن است که:

 • ۶۶ در صد معتقدند آموزشهای مجازی توانسته است بُعد زمانی و مکانی را کاهش دهد؛
 • ۶۰ در صد معتقدند به لحاظ مهارتی بودن دروس دانشگاه علمی کاربردی آموزش حضوری بر اموزش غیر حضوری ترجیح دارد
 • ۹۶ در صد براین باورند به دلیل پاسخگویی به نیاز دانشجویان ، باید انعطاف کافی برای تغییر و اصلاح محتوای درس وجود داشته باشد؛
 • ۶۷ در صد معتقدند نقد چالش های اجتماعی و ارایه راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات جامعه- پیرامون رشته تخصصی- باید از مولفه های اصلی برنامه درسی باشد؛
 • ۹۷در صد بر این باورند که تاکید بر نیازهای تحصیلی و شغلی دانشجویان باید اساس تدوین برنامه درسی باشد؛

در بخش دوم که هدف اصلی این نوشتار می باشد ، عبارت است از:

 • ۶۳ در صد از مدرسین از اینترنت رایگان استفاده کرده اند؛
 • ۸۹ در صد معتقدند سرعت و سهولت استفاده از سامانه های آموزشی شرط اساسی برای استفاده موثر از آموزش مجازی است؛
 • ۵۰ در صد مدرسین کیفیت اینترنت را بالاتر از خوب ۳۵ در صد متوسط و ۱۵ در صد ضعیف توصیف کرده اند؛
 • ۷۲ در صد از مرورگر کروم ، ۲۳ در صد از فایر فاکس، ۲ در صد از سافاری و ۲در صد از سایر مرورگرها استفاده کرده اند؛
 • ۵۴ درصد از سرویس دهنده اینترنت همراه اول ، ۲۰ درصد ADSL ، ۱۲درصد ایرانسل، ۱۱ درصد وایمکس مبین نت ، ۳ در صد وایمکس ایرانسل استفاده کرده اند؛
 • بیش از ۹۰ در صد از مدرسین کلاسها را به صورت مجازی تشکیل داده اند؛
 • ۷۷ در صد میزان موفقیت مراکز در راهبری و پشتیبانی کلاس های مجازی و آزمون های مجازی را خوب و بسیار خوب، ۱۸ در صد متوسط و۵ در صد ضعیف توصیف کرده اند؛

           و بالاخره میزان رضایت مدرسین از سامانه اموزشی مجازی جهاددانشگاهی “امجد” و سامانه آزمون بر خط جهاددانشگاهی بشرح ذیل می ‏باشد.

جدول شماره ۱

 

همانطوریکه یافته های آماری جدول شماره ۱ نشان می دهد میانیگین های میزان رضایت ۷٫۴۶ و ۷٫۴۲ و میانه و مد ۸ برای هردو سوال نشاند هنده فاصله معنادار، از عدد ۵ یعنی شرایط متوسط می باشد.
همچنین ضرایب چولگی منفی  -۱٫۰۷۸ و  -۱٫۰۹۲ نشاندهنده تراکم داده ها به سمت راست نمودار و انحراف از قرینگی به نفع شرایط مطلوب یعنی عالی می باشد، بدین معنی که:

 

“دانشگاه جامع علمی کاربردی در برگزاری آموزش های مجازی و آزمون های بر خط خوب عمل کرده است”

بالا