نسخه آزمایشی
۱۷۹ بازدید

به گزارش حوزه دانشجویی – فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک با همکاری پایگاه بسیج شهید حقی این مرکز اقدام به برگزاری مراسم دیدار با خانواده های شهدا نمود.

در این دیدار که با حضور جمعی از دانشجویان ، اساتید و همکاران مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار گردید، با اهدای شاخه ای گل و تقدیم هدایایی به آن عزیزان که توسط امور دانشجویی و فرهنگی مرکز علمی کاربردی اراک تهیه شده بود، حاضرین دقایقی را در محضر این بزرگواران سپری نموده که این خود برای خانواده های شهدا نشان از این داشت که هنوز در ذهن مردم به افتخار جای دارند و هنور ایثار و فداکاری های فرزندان آنان، از اذهان پاک نشده و یاد و خاطره شان همچنان پا برجاست.

در پایان نیز حاضرین با نثار فاتحه و صلوات، روح پاک فرزندان این پدران و مادران داغ دیده را شاد نمودند.

بالا