نسخه آزمایشی
۵۱۳ بازدید

 

مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور به میزبانی واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان برگزار گردید. در این مسابقات با حضور تیمهای دانشجویی که از مرحله استانی به مرحله کشوری راه یافته بودند از تاریخ ۱۶-۱۳ اسفندمان سالجاری در هتل همای بندر عباس برگزار می گردد. در این بین تیم مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران۱ هم حضور پیدا نمود.

 

 

بالا