نسخه آزمایشی
۳۲۹ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه  محمدرضا منصوری نماینده مردم ساوه و زرندیه در حاشیه بازدید از مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ساوه و  نشست صمیمانه با سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی اظهار نمود: جهاد دانشگاهی الگویی مناسبی برای مراکز علمی و  مجموعه ‌ ای خوشنام در اجرای نقشه جامع علمی کشور است.

مهندس منصوری افزود: تصمیمات کارشناسی که منجر به انجام اقدامات ارزشمند این نهاد انقلابی در حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی می ‌ شود زمینه ساز توسعه علمی کشور در تمامی ابعاد شده است.

همچنین در این دیدار مهندس مسعود شهرجردی ریاست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی، ضمن معرفی برنامه های توسعه ای جهاددانشگاهی استان در حوزه های فرهنگی، پژوهشی،آموزشی و درمانی افزود: مجموعه جهاددانشگاهی آماده ارائه خدمات متوازن خود در تمامی نقاط استان مرکزی است و در تحقق ماموریت ‌ های این نهاد نیازمند مشارکت بین بخشی و تعامل همه دستگاههای اجرایی است.

از مصوبات جلسه می توان به:

۱- راه اندازی مرکز بند خون ناف
۲- ایجاد نمایندگی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

۳- راه اندازی مرکز نوع ب فرهنگی

در جهاد دانشگاهی ساوه اشاره نمود.

بالا