نسخه آزمایشی
۲۴۲ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه، آقای دکتر گودرزی سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی دراین باره فرمودند با توجه به درخواست مکرر مسئولین استان بوشهر از جهاد دانشگاهی برای تاسیس مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در استان بوشهر، درخواست راه اندازی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بوشهر از سال ۱۳۹۶ رسما توسط ریاست محترم واحد بوشهربه موسسه ارسال و پس از طرح موضوع در جلسه شورا و هیات امنا موسسه و موافقت این دو مرجع واحد بوشهر از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با همکاری مسئولین استان نسبت به تامین فضای فیزیکی ( بصورت امانی ۳۰ ساله در ۲۵۰۰ متر ) و تجهیز آن اقدام گردید.

فضای فیزیکی معرفی شده از ناحیه جهاد دانشگاهی بوشهر، توسط کارشناسان واحد استانی دانشگاه جامع بوشهر بازدید و طی چند مرحله نهایتاً با ساختمان واقع در خیابان ساحلی شهر بوشهر موافقت بعمل آمد. در راستای فراهم نمودن محیط واقعی کار، واحد بوشهر همزمان با پیگیری هایی که در راستای تاسیس مرکز انجام داده است ضمن رایزنی با سازمان ها و مراکز صنعتی و خدماتی در سطح استان و انجام مذاکرات و انعقاد تفاهم نامه هایی برای فراهم نمودن محیط واقعی کار نسبت به راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفائی با ” زمینه فعالیت در حوزه انرژی و دریا ” از سازمان تجاری سازی فناوری ( ستفا ) اقدام نموده و پس از تائید ساختمان مرکز، سرانجام در تاریخ ۱۲ / ۰۵ / ۹۸ طی نامه شماره ۱۷۳۷۳ / ۹۸ / م با شروع فعالیت مرکز در شهر بوشهر با ماموریت در حوزه خدمات موافقت اولیه به عمل آورد.

تائید نهایی موضوع منوط به رفع اشکالات حقوقی و مالی و ایجاد حساب مشترک و تامین فضاهای اداری و آموزشی و محیط کار و همچنین گواهی استحکام بنا و تائیدیه اداره اماکن در بازه زمانی شش ماهه منوط گردید . با اقدامات مناسب و فراهم آوری زیرساخت و تعهدات حقوقی و مالی توسط جهاددانشگاهی استان ، در تاریخ ۱۵ / ۰۴ / ۹۹ و درجلسه ۱۳۹ شورای گسترش آموزش عالی با تقاضای شروع فعالیت مرکز از مهر ۹۹ ، در حوزه شغلی تبلیغات – بازرگانی و تجارت ، امور تجاری و کسب و کار – بازرگانی و تجارت ، امور حفاظتی – بازرگانی و تجارت خدمات صنفی – بازرگانی و تجارت ، لجستیک و ترابری – بازرگانی و تجارت ، امور تجاری و کسب و کار – و امور گمرکی لجستیک و ترابری – گمرک در دوره های کاردانی حرفه ای حسابداری مالی -کاردانی حرفه ای بازاریابی -کاردانی حرفه ای امور دفتری -کاردانی حرفه ای بازرگانی ، امورگمرکی -کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی و کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار بصورت یکبار پذیرش و قابل تمدید موافقت به عمل آورده است . امید است با توجه به پتانسیل های خوب استان ونگرش مثبت و همراهی هایی که مسئولین استان با جهاد دانشگاهی دارند این مرکز بتواند از بهمن ماه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی را شروع و از ظرفیت های خوبی که ایجاد شده است نهایت بهره برداری را داشته باشد.

بالا