نسخه آزمایشی
۴۰۲ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی جلسه ارائه کاربرگ تجمیع اهداف و برنامه های پنج ساله ششم توسعه مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ( سه ساله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ با حضور آقایان دکتر فرنوش باقری ، دکتر صندوقدار ، دکتر حسنی ، مهندس توسل و خانم شهرزاد از همکاران محترم دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در این جلسه آقای دکتر محمد علی گودرزی ، آقای مهندس هدایتی ، آقای عزیزی و آقای آقائی از همکاران موسسه حضور داشتند.
اهداف کلی برنامه توسط آقای عزیزی و مباحث فرهنگی توسط آقای آقائی ارائه شد . و پس از ارئه نقطه نظرات اصلاحی نهایی شدو مقرر گردید پس از انجام اصلاحات برنامه جهت اقدامات بعدی توسط موسسه به معاونت محترم هماهنگی جهاد دانشگاهی ارسال گردد.

بالا