نسخه آزمایشی
۲۰۲ بازدید

به گزارش حوزه دانشجویی – فرهنگی در ادامه روند فعالیت های خیرخواهانه در ایام کرونا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با همکاری امور دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی اراک اقدام به آماده سازی بسته های معیشتی نمود.

این بسته ها که با هدف کمک به خانواده های بی بضاعت تهیه و آماده شده بود، توسط تعدادی از همکاران دانشگاه جامع علمی کاربردی و مسئول امور دانشجویی و فرهنگی جهاددانشگاهی اراک بین خانواده های نیازمند شهر اراک توزیع شد.

بالا