نسخه آزمایشی
۶۴۶ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع که در روز دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶ با حضور سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ، رئیس کمسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ، رئیس سازمان امور استخدامی کشور ، رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس ، معاونین و مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی و روسای موسسات و مراکز علمی کاربردی در سالن اجلاس سران برگزار شده بود از برگزیدگان علمی کاربردی با اهداء لوح و هدیه تقدیر و تشکر بعمل آمد .

برگزیدگان در سه قسمت معرفی شدند . الف – مراکز قابل تقدیر ب- دانشجویان قابل تقدیر و ج – مدرسان قابل تقدیر .

از چهار نفردانشجویان قابل تقدیر ، سرکار خانم ثریا محمدی دانشجوی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات از مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه ، مفتخر به دریافت لوح تقدیرو هدیه شدند .

آقای دکتر عبدالرضا مجدالدین ، ریاست محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی از این دانشجوی نمونه نیز تقدیر نمودند .

بالا