نسخه آزمایشی
۳۴۹ بازدید

در سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی از عوامل اجرایی و دانشجویان نمونه تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس و دکتر بهرامی نسب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از دانشجویان نمونه و عوامل اجرایی سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

در طی این مراسم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور ضمن تشکر از برنامه های معاونت فرهنگی و دانشجویی به مأموریتهای این دانشگاه و ضرورت حرکت در جهت نهادینه سازی آموزشهای مهارتی اشاره کرد و گفت: دانشجویانی که با مضامین و معارف قرآن و عترت(ع) مأنوس هستند در زمینه تحصیلی خود و سایر دروس نیز موفق تر هستند.

دکتر بهرامی نسب معاون فرهنگی و دانشجویی نیز ضمن تشکر از پیشرفت روز افزون فعالیتهای قرآن و عترت و حضور دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در عرصه های علمی ابراز رضایت کرد.

در ادامه دکتر بهرهی مدیرکل امور دانشجویی و سلیمان عباسی معاون مرکز فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی از روند انتخاب دانشجوی نمونه و برگزاری سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت گزارشی ارائه کردند.

در پایان این مراسم از ۱۰ دانشجوی نمونه، ۹ رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی و ۱۹ نفر از عوامل اجرایی سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

 

بالا