نسخه آزمایشی
۳۵۴ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، ششمین جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی باحضور تمامی اعضای محترم این هیات در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۸ در سالن جلسه طبقه هفتم دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی از ساعت ۱۵٫۳۰ لغایت ۱۸٫۰۰ برگزار گردید .

اعضای هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، دکتر حمید رضا طیبی رئیس هیات امنای جهاد دانشگاهی و موسسه ، دکتر محمد حسین امید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی ،آقای دکتر محسن قرنفلی ، آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی ، آقای دکتر سید سعید هاشمی ، آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ  ، اقای دکتر عبدالرضا مجدالدین ریاست محترم موسسه و آقای دکتر محمد صادق بیجندی معاون محترم آموزشی جهاد دانشگاهی  بعنوان مدعو ، شرکت نمودند .

در این جلسه گزارش عملکرد موسسه در سال ۱۳۹۶ به همراه تحلیل و تعیین وضعیت مراکز و موسسه با توجه به مصوبات شورای عالی اداری و میزان جذب دانشجو در سال ۱۳۹۷ و آینده دانشگاه جامع از سوی رئیس موسسه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در این جلسه آقای دکتر امید رئیس دانشگاه جامع تاکید نمودند که فعالیت مراکز و موسسه از نظر قانونی و سازمان استخدام کشوری و دانشگاه جامع  هیچ مشکلی ندارد و توصیه هایی در خصوص ماموریت گرایی و افزایش کیفیت و توجه به مراکز نوآوری و رشد برای جذب بیشتر را تاکید کردن و درخواست داشتن در خصوص مراکز ضعیف و متعدد در استانها چاره اندیشی شود و در مراکز استان یک مرکز قوی و با کیفیت باشد بهتر از وجود چند مرکز است .

در ادامه گزارش حسابرسی توسط نماینده شرکت حسابرسی ارژنگ خبره و تراز مالی سال ۱۳۹۶ موسسه و همچنین بودجه پیشنهادی شورای موسسه برای سال ۱۳۹۷ توسط رئیس موسسه ارائه که مورد بررسی و به تصویب رسید .

بالا