نسخه آزمایشی
۷۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان، علی منصفی راد افزود: در همین راستا، قرارداد همکاری با موضوع ارائه و پشتیبانی سامانه ی یادگیری و آزمون الکترونیک و خدمات آموزش و آزمون برخط و مجازی به دانشجویان، مدرسان مراکز علمی کاربردی استان سمنان و با حضور رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و رییس جهاددانشگاهی استان سمنان امضا و تبادل شد.

وی ادامه داد: طبق این قرارداد همکاری، تمام کلاس های آموزش غیرحضوری، و آزمون های الکترونیک ۱۱ مرکز علمی کاربردی استان سمنان به صورت برخط، غیرحضوری و آنلاین توسط سامانه آزمون آنلاین جهاددانشگاهی استان سمنان برگزار می شود.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان اضافه کرد: جمعیت دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان سمنان تحت پوشش این سامانه طبق این قرارداد همکاری ۲ هزار و ۱۲۶ نفر است که به طور متوسط روزانه یک هزار دانشجو از مرکز علمی کاربردی سطح استان، از طریق سامانه آزمون آنلاین جهاددانشگاهی استان سمنان در کلاس های آموزش غیرحضوری و آزمون آنلاین مراکز علمی کاربردی استان در نیمسال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ شرکت می کنند.

منصفی راد افزود: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت دستور العمل های بهداشتی، تا پیش از این دوره های آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان، کلاس های آموزشی و آزمون آنلاین مراکز آموزش علمی کاربردی از طریق سامانه آموزش آنلاین جهاددانشگاهی برگزار می شده است و با توجه به تداوم وضعیت کرونایی و ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی، این رویه در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

بالا