نسخه آزمایشی
۵۳۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، بیست و دومین گردهمایی روسا، سرپرستان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با حضور معاون محترم آموزش جهاددانشگاهی، مدیران کل آموزشی محترم، سرپرست و معاونین و مدیران موسسه روز ۴ شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۹ بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

 

بالا