نسخه آزمایشی
۳۱۰ بازدید

بر اساس گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گزارش جشنواره امید توسط آقای دکتر گودرزی معاون پژوهش و فناوری موسسه در جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ بیستمین گردهمائی روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی قرائت و مراکز اراک ، کاشمر وارومیه بعنوان دفاتر کار آفرینی نمونه به ترتیب اول تا سوم سال ۱۳۹۶ موسسه برگزیده و معرفی شدند . همچنین در این مراسم آقای دکتر خلیل جلیلی مدرس و رئیس سابق مرکز علمی کاربردی کرمانشاه بعنوان پزوهشگر نمونه و آقای سعید حامدی فرد دانشجوی مرکز علمی کاربردی اراک بعنوان کارآفرین نمونه سال ۱۳۹۶ معرفی و برگزیدگان از دست آقای دکتر بیجندی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و دکتر مجدالدین لوح های نمونه و هدایا خویش را دریافت کردند .

 

بالا