نسخه آزمایشی
۸۹۲ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، در روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۶ همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و بدنبال ربع قرن فعالیت دانشگاه جامع ، مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه و شایسته ۱۳۹۶ مراکز علمی کاربردی سراسر کشور در سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید . در این مراسم۱۰ نفر از دانشجویان نمونه و شایسته سال ۱۳۹۶ دانشگاه معرفی و با اهداء هدیه و لوح از آنان به همراه روسای مراکز مربوطه تقدیر شدند . لازم به ذکر است که سه نفر آنان از مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی به شرح ذیل بودند .

  1. ثریا محمدی فرزند غلامحسین با کد ملی ۳۲۵۵۳۲۸۴۶۲ به شماره دانشجویی ۹۴۱۱۴۰۲۰۱۸۰۱۵۳ دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
  2. احسان یار محمدی فرزند حسن با کد ملی ۰۵۳۲۴۰۳۶۷۳ به شماره دانشجویی ۹۴۲۱۴۰۱۶۱۶۰۰۵۳ دانشجوی کاردانی معماری شهری مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک
  3. رامین اخگر فرزند ناصح با کد ملی ۳۲۲۰۰۶۸۸۸۱ به شماره دانشجویی ۹۵۱۱۴۰۲۰۱۸۰۰۰۶۰ دانشجوی کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی فناوری اطلاعات مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

در این مراسم آقای دکترمحمد حسین امید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی ، آقای دکتر بهزاد بهرامی نسب معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع ، آقای دکتر عبدالرضا مجدالدین رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی ، برخی از روسای مراکز و واحد های استانی دانشگاه جامع حضور داشته اند .

بالا