نسخه آزمایشی
۱۱۴ بازدید

۶۶۰ آزمون میان ترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان قم به صورت غیرحضوری بر روی سامانه آزمون های غیرحضوری جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش حوزه آموزشی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم، باتوجه به شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور و عدم امکان برگزاری آزمون های میان ترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان قم به صورت حضوری، ۸ مرکز علمی کاربردی در استان قم توانستند آزمون های میان ترم خود را بر روی بستر آزمون های غیرحضوری جهاددانشگاهی برگزار کنند.

آزمون های برگزار شده در گروه های صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و کشاورزی در ۱۵ روز برگزار گردید، باتوجه به ارائه آموزش های لازم به کارشناسان مراکز علمی کاربردی ۶۶۰ آزمون در سامانه جهاددانشگاهی تعریف شد و بیش از ۱۸۰۰ دانشجو در این آزمون ها شرکت کردند.

مدت زمان برای هر آزمون به طور میانگین ۳۰ دقیقه برنامه ریزی شده بود و بیش از ۳۳۰ ساعت آزمون توسط ۸ مرکز آموزش علمی و کاربردی در استان قم برگزار شد.
گفتنی است باتوجه به برگزاری آزمون های پایان ترم به صورت غیرحضوری، برگزاری آزمون های میان ترم ضمن ارزیابی مستمر برای اساتید، فرصتی برای آشنایی دانشجویان به خصوص دانشجویان جدیدالورود با سامانه آزمون غیرحضوری می باشد و می تواند اضطراب آنان را تا حد قابل قبولی کاهش دهد.

بالا