نسخه آزمایشی
۶۱۷ بازدید

با حضور شاهرخ شهابی، مدرس دانشگاه و عضو کلینیک صنعت استان اردبیل

برگزاری کارگاه آموزشی نقشه راه کسب و کارهای نوپا در مرکز اردبیل

به گزارش حوزه دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی اردبیل، کارگاه آموزشی نقشه راه کسب و کارهای نوپا با حضور شاهرخ شهابی، مدرس دانشگاه و عضو کلینیک صنعت استان اردبیل و با همت مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اردبیل برگزار شد.

در این کارگاه ابتدا به لزوم و ضرورت تهیه نقشه راه برای همه کسب و کارها برای رسیدن به موفقیت اشاره و تکنیکهای تهیه BP و طرح توجیهی تشریح گردید.
در ادامه برای درک صحیح موضوع توسط دانشجویان برای هر شرکت کننده یک شغل فرضی تعریف گردید تا در طی کارگاه بطور مصداقی برای هر یک از آنها نقشه راه طراحی گردد که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته و ضرورت ادامه چنین کارگاههایی برای راه اندازی شغل برای علاقمندان ملموس باشد.

شهابی تاکید کرد:
ضرورت تهیه نقشه راه برای همه کسب و کارها
برای رسیدن به موفقیت، استفاده از تکنیکهای تهیه BP و طرح توجیهی ضرورت دارد نقشه راهی برای همه کسب و کارها تهیه و تدوین گردد.

از نکات مهم کارگاه توجه به امر تجاری سازی، بازار سازی، بازار داری و بازاریابی بوده که به عنوان گلوگاه هر کسب و کار تاثیر بسزایی را بر تولید، رشد و اوج گرفتن شغلها خواهد داشت.
مکان یابی مشاغل برای تضمین موفقیت و لزوم داشتن یک نگرش ۳۶۰ درجه برای انتخاب صحیح مکان پروژه های کارآفرینی از دیگر مباحث مهم و قابل توجه کارگاه بود که مورد تاکید قرار گرفت.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر شناسایی فرصتهای خاک خورده در حوزه استان اردبیل، انجام برنامه ریزی برای بهبود وضعیت ضعیفترین ایده های مطرح شده را ضروری دانسته و تمرین حرکت بر روی ریل نقشه راه کسب و کارها را امری حیاتی برای موفقیت در عرصه اشتغال استان عنوان نمود.

در پایان کارگاه ، بهترین ایده های مطرح شده ارزیابی و برای ادامه عملیات راه اندازی کسب و کار از طریق مرکز کارآفرینی جهاد دانشگاهی اردبیل برنامه ریزی آتی صورت گرفت.

بالا