نسخه آزمایشی
۴۲۷ بازدید

به گزارش حوزه دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی اردبیل، در اردیبهشت ماه سال جاری کارگاه آموزشی « نقد و بررسی حجاب اسلامی و مهدویت» با حضور تعدادی از دانشجویان این مرکز برگزار شد.

مدرس دانشگاه علمی کاربردی اردبیل گفت: بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

رحیم انور مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اردبیل در ، اظهار کرد: حقیقت این است که با ورود یک مهمان ناخوانده به نام مدرنیته )تجددگرایی( هویت های افراد چه از بعد روان شناختی فردی و چه از ابعاد روان شناختی اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی و مهم تر از همه در بعد دینی به چالش کشیده شد.

این مکتب نوگرا با هدف مبارزه با دین، خود را در ستیز و چالش با کهنگی، کهنه پرستی، رکود، عقب افتادگی، توسعه نیافتگی و نیز در ستیز با هر گونه قدمت و سنت قرار دا. و فرهنگ خود را در اشکال گوناگون و به شیوه بسیار سهل و ساده و فراگیر به مخاطبا ن خود منتقل ساخت.

انور تاکید کرد:
تأثیر و تأثّر متقابل حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان

تجددگرایان که عمده فعالیت هایشان بر تغییر ساخت فرهنگی و معیارهای ارزشی و اصیل دینی معطوف است با القای این مطلب که اعتقادات سنتی جوامع، مانع از رشد آن ها است برای رسیدن به این هدف ابتدا به صورت مد در نوع گفتار و کردار هایش اثر گذاشتند و با شعار « بر طبق مد زندگی کنید » و در انتخاب لباس و وسایل شخصی ذوق و سلیقه خاص خود را نشان دهید .

در این باور انسان ها دو راه بیش تر ندارند یا باید دین را از زندگی خود حذف کنند تا مدرنیته شوند یا اگر می خواهند با هویت دینی و پذیرش اعتقادات سنتی خود به سر برند باید انگَ اوصافی هم چون خرافاتی، کهنه گرا و جمود را پذیرا باشند .

بر این مبنا مدرنیسم ، حجابِ فرهنگ حجاب و پوشش و گشاینده فرهنگ عریانی و برهنگی شد و پیامدهای مهمی در جامعه از آن جمله بحران فرهنگی در قالب پدیده بی حجابی و بی بند و باری ایجاد کرد که امروزه به صورت گسترده جامعه را فرا گرفته است.

حجاب که باید نشانه هویت زن مسلمان شناخته می شد ؛ حیا، وقار، متانت، ارزش شمرده می شدند اینک با رخ دادن وارونگی در جدول ارزشها و ضد ارزش ها خرافی و کهنه گرا و در مقابل، خود آرایی ها و خود نمایی ها ، مدرنیته و تجدد گرایی به حساب می آیند.

در جامعه مدرنیته با سقوط زن و مرد در ابتذال و بی تقوایی ها جامعه گرفتار جاهلیت مدرن می شود به این معنا که جامعه منتظر که خود باید صالح و عفیف باشد و حجاب از شاخصه بارز آن شمرده شود، مادران منتظر باید فرزندان منتظر تربیت کنند ، فرهنگ مهدویت را منتقل کنند ؛ آموزش فرهنگ برهنگی بدهند در این صورت مکتب انتظار که یک مکتب پویایی و بالندگی است به خمود و ایستایی تبدیل می گردد و در نتیجه رابطه با مهدویت قطع می شود.

از آنجایی که انتظار فرج یک حرکت و تلاشی هدفمند است پس باید که با عزم ملی وبا استفاده از سازو کارهای هدفمند و صحیح با بد حجابی مبارزه و فرهنگ پوشش سالم را نهادینه کرد.

برخی با تمسک به اینکه درون آدمی باید پاک باشد حجاب ظاهری شرط پاکدامنی و عفاف نیست . در پاسخ باید گفت که این مطلب نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی و قاعده سنخیت علت و معلول این نظر را باطل می کند چرا که رفتارهای آدمی برگرفته و معلول اراده و باورهای درونی است و به اصطلاح « از کوزه همان برون تراود که در اوست » بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

در اثبات این قضیه قران کریم نیز می فرماید: « قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى‏ شاکِلَتِه‏ بگو: «هر کس بر حسب ساختار [روانى و بدنى‏] خود عمل مى‏کند » و در نهج البلاغه نیز حضرت امیر (ع) در خطبه ۱۵۴می فرمایند« وَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مِثَالِهِ فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُهُ» و بدان که هر ظاهرى باطنى متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، باطن آن نیز پاک و پاکیزه است، و آنچه ظاهرش پلید، باطن آن نیز پلید است.

بالا