نسخه آزمایشی
۴۸۲ بازدید

به همت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان

برگزاری کارگاه آموزشی تله شادمانی ویژه دانشجویان مرکز علمی کاربردی

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان کارگاه آموزشی تله شادمانی با رویکرد درمانهای موج سوم شناختی و رفتاری در تابستان ۹۷ از ۲۴ تیر ماه روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته به سرپرستی خانم دکتر مریم صالحیان در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان برگزار می شود.

این کارگاه توسط مرکز مشاوره این مرکز با همکاری انجمن علمی روانشناسی و مشاوره برگزار خواهد شد.

عناوین کارگاه آموزشی تله شادمانی عبارتند از:

  • مقابله با استرس
  • کاهش اضطراب و افسردگی
  • مدیریت هیجان
  • مقابله با خشم و آموزش و تمرین تکنیک های ارتقاء زندگی

بالا