نسخه آزمایشی
۱۱۱۱ بازدید

به همت دفتر اشتغال جهاددانشگاهی ایلام و در راستای اجرای برنامه برگزاری کرسی های تعاون و کارآفرینی در دانشگاه، کارگاه آموزشی با حضور برخی از استارتاپ های فعال استان ویژه دانشجویان مراکز علمی کاربردی در محل سالن جلسات مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی ایلام، سجاد شوکتیان عضو استارتاپ دهکده در کارگاه”استارت آپ و کسب کارهای نو” ضمن تشریح مفهوم استارت آپ و رویدادهای آن، به مقایسه کسب و کارهای سنتی با کسب و کارهای نو و استارت آپی پرداخت و فرصت های موجود در این زمینه را برای دانشجویان بازگو کرد.

بالا