نسخه آزمایشی
۸۱ بازدید

به گزارش روابط عمومی آموزش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، نشست مجازی آمایش آموزش عالی مهارتی با سخنرانی دکتر حسن طائی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه در موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی برگزار شد.

دکتر محمدعلی گودرزی رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی نیز در ابتدای این وبینار با اشاره به این موضوع که جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای موفق در ارائه آموزش های علمی کاربردی است گفت: در حال حاضر ۴۱ مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سراسر کشور فعالیت دارد و الویت این مراکز توجه به موضوع مهم کیفیت ارائه آموزش ها، توسعه مهارت ها و توسعه و برگزاری دوره های پودمانی است.

دکتر حسن طائی تعریفی از آمایش سرزمین پرداخت و منظور آمایش سرزمین رسیدن به مطلوبترین توزیع ممکن جمعیت توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پهنه سرزمین از طریق برقراری تعامل بین عناصر جمعیت، اقلیم و فعالیت هاست.
وی به آموزش مهارت اشاره نموده و تاکید داشتند مهارت با آموزش و تلاش زیاد به دست می آید. در کسب مهارت تنها آموزش کافی نیست؛ تمرین و تکرار و تجربه بعد از کسب آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

یادگیری مهارت های مختلف در زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی به افراد کمک فراوانی کرده وکسب مهارت در راستای استعدادهای یک فرد باشد.
وی با طرح این موضوع که دانش آموختگان چه مهارت هایی را نیاز دارند، تعیین انواع مهارت ها و سطح کیفیت مورد نیاز کارفرمایان و چگونگی استمرار انطباق فرد با شغل در این زمینه بسیار مهم است.
در ادامه آقای دکتر عزیزی توضیحات مفصلی در مورد دوره های تک پودمان ارایه داده ودر ادامه دکتر طائی در راستای دوره های تک پودمان به فرصت های جمعیتی اعم از دانش آموزان و دانشجویان برای ورود به مهارت آموزی و بازارکار به نقش و جایگاه دوره های پودمانی در مهارت آموزی اشاره و تاکید کرد: قرن ۲۱ ، قرن یادگیری، توسعه مهارت های زندگی به جامعه هدف، قرن دوره های پودمانی است و باید از فرصت آموزش و مهارت برای با هم زیستن، ساختن جامعه ای مطلوب و تربیت نیروهای با مهارت و توانمند استفاده کنیم .

وی در پایان ضمن پاسخ به سوالات مدیران علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و شرکت کنندگان حاضر در این وبینار: آقایان ملوندی ، سیف الهی ، رستمی و آقای خشنود گفت: مسئله شناسی در بازارکار و نوع تعامل با چرخه اقتصادی ، عرضه و تقاضا برای کار، حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات و … موضوعات مهمی هستند که باید در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی مربوط به آمایش باید به آن ها توجه کنیم.

لازم به ذکر است بخش دوم این وبینار در زمینه بررسی تخصصی موضوع مهارت و آمایش آموزش عالی مهارتی به روزهای آینده موکول گردید.

 

بالا