نسخه آزمایشی
۵۶۷ بازدید

 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، پنجمین جلسه شورای موسسه با حضور اکثریت اعضا در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ و در محل سالن جلسات موسسه تشکیل شد و در این جلسه گزارشات پذیرش دانشجو در مهر ماه و بهمن ماه ۱۳۹۶، حسابرسی موسسه سال های ۹۴ و ۹۵ ، مالیاتی سال ۹۴ مطرح و همچنین در خصوص نحوه تخصیص شهریه تحصیلی مراکز تصمیم گیری شد.

 

 

 

 

 

بالا