نسخه آزمایشی
۱۱۴۴ بازدید

کارگاه آشنایی با حجم سازی به همت انجمن گرافیک مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم برگزار شد

برگزاری ورکشاپ آشنایی با حجم سازی

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم، کارگاه آشنایی با حجم سازی به همت انجمن گرافیک مرکز برگزار گردید. این کارگاه با هدف افزایش توانمندی دانشجویان رشته گرافیک در حیطه تخصصی رشته تحصیلی برگزار گردید.

از دیگر اهداف این انجمن جهت برگزاری دوره استفاده می توان به استفاده از دانش آموخته شده در طراحی المانی جهت فضاسازی محیط مرکز اشاره کرد.

بالا