نسخه آزمایشی
۳۷۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی نهمین جلسه شورای مرکز منش در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۳ با حضور اعضا در محل سامان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان برگزار شد.

در این جلسه اقای دکتر محمد حسین موسی زاده سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی حضور داشتند.
با پیشنهاد واحد مازندارن مبنی بر راه اندازی مرکزنوآوری حمل و نقل شهر هوشمند وپیشنهاد واحد همدان مبنیی بر راه اندازی مرکزنوآوری سفال و سرامیک موافقت بعمل آمد.

بالا