نسخه آزمایشی
۴۲۹ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اهواز، مرکز مشاوره دانشجویی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اهواز به منظور پیشگیری از شکست های عاطفی در بین جوانان به ویژه دانشجویان اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان سمینار روابط عاطفی و عاشقانه کرده است.

این سمینار که در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری در سالن آمفی تاتر جهاددانشگاهی خوزستان با حضور سر کار خانم قاسمی راد برگزار شد، پذیرای بیش از ۱۵۰ دانشجو بود.

 

 

بالا