نسخه آزمایشی
۲۴۲ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه، دومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی موسسه به منظور بررسی گزارش های بازدید نظارتی از مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ساوه، قزوین و قم در تاریخ ۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۸ با حضور اعضای شورا در سالن جلسات موسسه برگزار گردید.

در این جلسه آقایان دکتر گودرزی سرپرست و مهندس هدایتی معاون آموزشی موسسه ضمن تشکر از حاضرین درجلسه هدف از تشکیل دومین جلسه شورای نظارت را مطرح نمودند. در ادامه سرکار خانم امانی سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی گزارش های بازدید از مراکز قزوین، قم و ساوه را به تفکیک بخش های مختلف مرکز مطرح و اعضاء نظرات تکمیلی خود را بر حسَب حوزه های مربوطه در خصوص گزارش های تهیه شده و همچنین توصیه هایی برای برطرف نمودن اشکالات و تقویت نقاط قوت مرکز بیان نمودند در این جلسه گزارش های مراکز صدرالاشاره بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

به دلیل کمبود وقت بررسی گزارش های تهیه شده از بازدید مراکز استان گیلان به جلسه بعدی موکول گردید. درپایان جلسه سرپرست موسسه ضمن تشکر از زحمات سرپرست و کارشناس محترم دفتر و همچنین مشارکت سایر معاونت ها و دفاتر موسسه چند نکته از جمله تعامل جدی میان دفتر نظارت و ارزیابی با دفتر برنامه ریزی و گسترش موسسه، مشارکت همکاران حوزه های مختلف در بازدید های ادواری از مراکز، مطالعه دقیق گزارشات تهیه شده توسط دفتر نظارت قبل از طرح در جلسه توسط اعضای جلسه را مورد تاکید قرار دادند.

بالا