نسخه آزمایشی
۵۳۷ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با ریاست دکتر طیبی رئیس محترم جهاد دانشگاهی و رئیس محترم هیات امنای موسسه و حضور دکتر امید رئیس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی ، اعضای محترم  هیات امناء آقایان دکتر قرنفلی ، دکتر هاشمی ، دکتر ستوده ، دکتر بیجندی معاون محترم آموزشی جهاد دانشگاهی و دکتر مجدالدین رئیس موسسه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر مجدالدین گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ را به استماع حاضرین در جلسه رساند سپس دستورات جلسه در خصوص عملکرد مالی و بودجه سال ۱۳۹۸ موسسه ، بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۷ ، تعداد پرسنل موسسه و مراکز وابسته ، حق التدریس های معوق مراکز ، ماموریت گرایی مراکز و دایر کردن مراکز نوآوری در مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بحث و بررسی و تصمیم گیری بعمل آمد.

در پایان آقای دکتر طیبی ضمن تشکر از زحمات اعضای حقیقی هیات امناء با توجه به اتمام دوره چهار ساله آنان ، با اهداء هدیه و لوح تقدیر به تمامی اعضاء از آنان قدر دانی کردند.

 

بالا