نسخه آزمایشی
۵۵۰ بازدید

همزمان با برگزاری بیستمین گردهمائی روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار شد:

بازدید روساء و سرپرستان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی از پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در ادامه برنامه بیستمین گردهمائی روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ و به منظور آشنایی بیشتر روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی با کارکرد مراکز رشد مستقر در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، برنامه بازدید این افراد از محل پژوهشکده با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری صورت پذیرفت.

این بازدید  که با حضور  ۲۸ نفراز روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی انجام شد، در ابتدا برنامه آقای مهندس اصغری ریاست پژوهشکده ضمن خیرمقدم به حاضرین مقدمه کوتاهی در ارتباط با شکل گیری پژوهشکده و اقداماتی که این پژوهشکده انجام داده است ارائه نمودند و در ادامه سرکارخانم دکتر مداح معاونت محترم فناوری مرکز رشد رویش و سرکار خانم رضایی مدیراداره برنامه ریزی و توسعه مدل های عملیاتی توضیحاتی در رابطه با تمرکز برروی مهارت گروه های استارتاپی، ایجاد مراکز شتابدهی، مراکز رشد و پارک علم و فناوری ارائه نمودند و قرار براین شد چنانچه مراکز نیاز به مشاوره در زمینه ی ایجاد شده مورد درخواست و نیاز باشد همکاری لازم را بعمل آورند در ادامه روساء و سرپرستان مراکز سوالات و نقطه نظرات خود را در خصوص کارکرد این مراکز بیان نمودند.

در پایان معاونت پژوهشی وفناوری موسسه ضمن تقدیر و تشکر از همکاران پژوهشکده بابت برگزاری این جلسه پیشنهاد نمودند با توجه به اینکه یکی از اولویت های اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی و موسسه اهتمام به راه اندازی مراکز رشد درسطح مراکز علمی کاربردی می باشد، اظهار امیدواری نمودند که این جلسه بتواند زمینه ارتباط متقابل میان همکاران و دانشگاه جامع علمی کاربردی و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباط را درآینده فراهم نمایند.

بالا