نسخه آزمایشی
۳۹۳ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی از مرکز اهواز بازدید بعمل آوردند و طی جلسه ای با حضور دکتر سید علیرضا علوی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ، دکتر علی بردیده سرپرست موسسه آموزش عالی خوزستان و آقای محمد امین صالحی نژاد معاونت فرهنگی واحد ، آقای علی اثنی عشری رئیس مرکز اهواز و آقای حیاتی ناظر و مدیر مالی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در خصوص چگونگی پرداخت حق التدریس ، مالیات ، ۱۵% حق نظارت دانشگاه جامع و تغییرات فیزیکی و ساختمان سازی جدید و تجهیز سایت کامپیوتر ، بحث و تبادل نظر بعمل آوردند .

همچنین در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ دکتر مجدالدین بااتفاق دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی ، مهندس زجاجی مدیر کل محترم حوزه ریاست و آقای اسدی رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان از ساختمان جدید مجتمع آموزشی و پژوهشی واحد همدان بازدید بعمل آوردند و در خصوص چگونگی بهره برداری از ساختمان به بحث و تبادل نظر پرداختند . ضمناً در روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ آقای دکتر مجدالدین از مرکز همدان با حضور آقای اسدی رئیس واحد و سرکار خانم فرزانه غفاری رئیس مرکز همدان از مرکز همدان در حاشیه گردهمایی معاونین فرهنگی بازدید بعمل آوردند.

بالا