نسخه آزمایشی
۴۲۸ بازدید

به مناسبت هفته مشاغل در مرکز تبریز برگزار شد

بازدید دانش آموزان هنرستان امام صادق (ع) از مرکز علمی کاربردی تبریز

به گزارش حوزه دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز به مناسبت هفته مشاغل جمعی از دانش آموزان و هییت همراه هنرستان امام صادق(ع) از مرکز علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز بازدید کردند.

در این بازدید جلسات توجیهی اشتغال برای دانش آموزان حاضر برگزار گردید.

 

بالا