نسخه آزمایشی
۳۱۱ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ سرپرست اداره نظارت و ارزیابی موسسه خانم دکتر امانی به همراه آقایان سیجانی و پور احمد از همکاران حوزه نظارت و پشتیبانی موسسه از مرکز قزوین بازدید نمودند. در این بازدید ابتدا صحبت های مقدماتی با آقای دکتر علی دل زنده سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین در خصوص اهداف نظارت و ارزیابی مراکز انجام شد سپس همکاران در جلسه واحد استانی قزوین که با حضور آقای مهندس شاهرخی زاده معاون اجرایی برگزار شد شرکت نمودند.

آقای شاهرخی زاده ضمن اظهار رضایت و خرسندی از راه اندازی اداره نظارت و ارزیابی موسسه و حضور همکاران این اداره در استان قزوین اظهار نمودند که خوشبختانه در این استان مرکز جهاد دانشگاهی از جایگاه خوبی در آموزش های علمی کاربردی برخوردار است و ابراز امیدواری کرد تا با ساز وکارهای خوبی که موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در حوزه نظارت و ارزیابی مراکز اندیشیده است، شاهد ارتقای کیفیت آموزش در مراکز وابسته به این موسسه باشیم.

پس از پایان جلسه در واحد استانی همکاران تیم نظارت بازدید خود را از قسمت های مختلف مرکز آغاز و گزارشات لازم در قالب چک لیست های مربوط به هر حوزه را تکمیل و عصر همان روز به تهران عزیمت نمودند.

لازم به توضیح می باشد موسسه از ابتدای سال جاری بازدید های ادواری خود را از مراکز زیر انجام داده است که گزارش این بازدید ها بصورت شفاهی در شورای هماهنگی مدیران موسسه و هیئت رئیسه ارائه می شود.

موارد انجام شده از بازدید همکاران حوزه نظارت :
مرکز آموزش علمی کاربردی تهران ۳ در مورخ ۱۰/۰۴/ ۱۳۹۸
مرکز آموزش علمی کاربردی همدان در مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۸
مرکز آموزش علمی کاربردی تهران ۱ در مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۸
مرکز آموزش علمی کاربردی تهران ۴ در مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸
مرکز آموزش علمی کاربردی کرج در مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۸

بالا